Zachowanie uzębienia mlecznego do okresu fizjologicznej wymiany zębów ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Próchnica zębów, zaliczana do chorób społecznych, występuje u dzieci już w pierwszych mie­siącach życia. Częstość jej występowania w wieku przedszkolnym w Polsce wynosi prawie 100%. Powikłaniami próchnicy, zwłaszcza u dzieci powyżej 3. roku życia, są zapalenia miazgi. Skuteczne leczenie tych stanów chorobowych zapobiega przed­wczesnej utracie zębów, zaburzeniom w układzie stomatognatycznym, a także chro­ni przed powstawaniem ognisk zakażenia. Także w młodych zębach stałych (z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia czyli przez ok. 3 lata po wyrznięciu), ze względu na ich budowę anatomiczną i histologiczną próchnica przebiega znaczne szybciej niż w zębach stałych dojrzałych, w których przeciętne tempo szerzenia się próchnicy wynosi 2 mm rocznie. Dlatego też zarówno zęby mleczne jak i młode zęby stałe wymagają do leczenia innych metod i materiałów.

Okresy wyrzynania się zębów mlecznych (wiek w miesiącach)*

Górne

- siekacze przyśrodkowe (jedynki) - chłopcy 6-12, dziewczynki 6-12

- siekacze boczne (dwójki) - chłopcy 8-14, dziewczynki 6-16

- kły - chłopcy 15-23, dziewczynki 15-24

- pierwsze trzonowe - chłopcy 12-19, dziewczynki 10-17

- drugie trzonowe - chłopcy 21-31, dziewczynki 21-31

Dolne

- siekacze przyśrodkowe - chłopcy 6-11, dziewczynki 6-10

- siekacze boczne - chłopcy 8-15, dziewczynki 7-18

- kły - 15-22, dziewczynki 16-24

- pierwsze trzonowe - chłopcy 12-19, dziewczynki 10-18

- drugie trzonowe - chłopcy 21-31, dziewczynki 21-31

Okresy wyrzynania się zębów stałych (wiek w latach wspólny dla obu płci)*

Górne

- siekacze przyśrodkowe (jedynki) - 7 - 8

- siekacze boczne (dwójki) - 8 - 9

- kły - 11 - 12

- pierwsze przedtrzonowe - 10 - 11

- drugie przedtrzonowe - 11 - 12

- pierwsze trzonowe - 6 - 7

- drugie trzonowe - 11 - 13

Dolne

- siekacze przyśrodkowe - 6 - 7

- siekacze boczne - 7 - 8

- kły - 10 - 11

- pierwsze przedtrzonowe - 10 - 11

- drugie przedtrzonowe - 11 - 12

- pierwsze trzonowe - 6 - 7

- drugie trzonowe - 11 - 13

* Na podstawie "Stomatologia wieku rozwojowego" Szpringer-Nodzak