Kamera wewnątrzustna

Kamery wewnątrzustne pozwalają na wykonywanie zdjęć w ustach pacjenta w trakcie badanie i leczenia a także po jego zakończeniu oraz ich archiwizację.

W trakcie badania pacjent ma możliwość zobaczenia wszystkich zębów oraz ubytków, które się w nich znajdują.

W trakcie leczenia lekarz ma możliwość kontroli pod bardzo dużym powiększeniem stopnia wyczyszczenia ubytku, ułatwioną lokalizację kanałów korzeniowych itd.

Po zakończeniu leczenia przedstawiamy pacjentowi zdjęcie zęba na początku wizyty, po wyczyszczeniu i po wypełnieniu