Nazywam się Artur Lech. jestem chirurgiem stomatologiem. Ukończyłem Stomatologię na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1993 roku. Po studiach rozpocząłem staż a następnie  pracę na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Górniczego w Sosnowcu (obecnie Szpital św. Barbary) gdzie pracowałem do 2000r. W roku 1996 ukończyłem specjalizację z chirurgii stomatologicznej.

W tym czasie odbywałem staże na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, laryngologii, dwukrotnie na Oddziale Chirurgii Śląskiego Centrum Onkologii w Gliwicach. Odbyłem również kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu estetyki stomatologicznej, endodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (European Society of Endodontics)

W Czeladzi mam przyjemność leczyć w swoim gabinecie pacjentów od 1995 roku, a większość zabiegów wykonuję obecnie pod mikroskopem operacyjnym.