Radiowizjografia

Radiowizjografia to najnowocześniejsza forma wykonywania zdjęć Rtg. Zamiast tradycyjnej, wymagającej wywołania kliszy stosuje się czujnik elektroniczny. Pozwala to na:

- zmniejszenie nawet o 90% dawki promieniowania,

- znaczne przyspieszenie wykonywania zdjęć,

- znaczne większą ich jakość pozwalającą na wyświetlenie z bardzo dużym powiększeniem

- pomiar długości elementów np. kanałów korzeniowych

- pomiar gęstości kości (np. przed zabiegiem implantowania)

- archiwizację zdjęć a także możliwość ich przesyłu